Flashingler

Çatı ve cephe kaplamalarında kullanılacak sandviç panellerle birlikte, sızdırmazlık ve ısı yalıtım bütünlüğü için kullanılması gerekli olan parçalardır. Genellikle boyalı galvaniz sac ve aliminyumdan üretilirler. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Mahya alt ve üst aksesuarları

  • Oluk kenar aksesuarları

  • Mail mahya aksesuarları

  • Harpuşta aksesuarları

  • Işıklık ve havalandırma baca kenarı aksesuarları

  • Damlalık profilleri

  • Köşe profilleri

Kapı & Pencere

Söve Sistemleri

Kapı ve pencere kenarlarında kullanılmak amacıyla, min. 1,5 mm galvanizli saçtan, köşeleri kaynatılarak, elektrostatik toz boyalı ve tek parça olarak atölye şartlarında üretilen kenar elemanlarıdır.Darbelere daha dayanıklı ve estetik amaçlı olarak tercih edilirler.

Polikarbonat Trapez Işıklıklar

Mevcut sandviç sistemle birlikte, panellerin aralarına, istenilen bölgelere yerleştirme avantajı vardır. Farklı iklm bölgelerine göre 2,3,4 veya 5 katlı ve çeşitli trapez kesitlerinde uygulanabilirler.

Cam Takviyeli Polyester Trapez Işıklıklar

Polyester ve fibrocamdan çeşitl kalınlıklarda ve trapez formlarında üretilip, çatı ve cephelerde, ışık geçirimi amacıyla kullanılırlar. Sandviç çatı ve cephe sistemlerinde ısı yalıtımı sağlamak amacıyla iki katmandan oluşmuş kaplamalar da yapılabilir.

Duman Tahliye Kapakları

Kubbe, tonoz gibi formlarda, çatılarda ışıklandırma, havalandırma veya duman tahliyesi gibi amaçlarla çeşitli boyutlarda uygulanabilirler. Çift cidarlı akrilik veya polikarbonat malzemeden imal edilirler. Yangın amaçlı açılma istendiğinde CO2 tüplü, açkı mekanizmaları ile birlikte tekli veya çoklu açılma sistemine göre uygulanabilirler.

Geleneksel Sac Dere &

Klasik Boru İniş Sistemleri

Genellikle çatılarda, min. 2,5 mm kalınlıkta saçtan, galvaniz kaplı ve/veya boyalı çeşitli kesitlerde üretilip, kullanılırlar. Isı yalıtımı ile birliktede kullanmak mümkündür. Yağmur inişleri bina içinden olabileceği gibi bina dışına da yerleştirilebilir.

Çörten ve Savak Sistemleri

Genellikle düşük eğimli membranlı çatı sistemleriyle birlikte kullanılırlar. Öncelkle membran ile uyumlu bir su tahliye elemanı dış metal çörtenin çine kadar uzatılır. İlave olarak çatı yüzeyinde ani yağışlar için su birikmelerinde acil tahliye için savak sistemi oluşturulur. Sistemdeki elemanların büyüklük ve kesitleri, kullanılacak bölgedeki yağış ortalamaları dikkate alınarak hesaplanır.

Sifonik Sistem Su Tahliyesi

Genellikle düşük eğimli membran çatılarda kullanılır. Sistemin esası, özel kapalı sistem borular ve süzgeçler ile geleneksel sistemden daha küçük kesitler kullanılarak, daha hızlı su tahliyesi sağlanmasıdır. Yağmur boruları hava sızdırmasız olarak bina içinden geçirilir.